שאלון יעוד

התכנית לפסיכולוגיה ביהדות

שאלון יעוד

ד"ר יאיר כספי

שאלון ייעוד שואל על עיקר משימתו של אדם בעולמו. התמקדות ביעוד מרכזי אינה פוטרת מאחריות לתפקידים רבים ושונים שיש לכל אדם בתחומי חייו השונים. אבל אפשר שחיפוש פרטי מצוות רבות מחמיץ את העיקר: ציר המאמץ העיקרי שבו ראוי להתמקד.

שער א'
החסד החשוב ביותר שקיבלתי בחיי: יכולת או כישרון מרכזי.
התפילה העיקרית שנשמעה: צורך שלי או של  אחרים שידעתי למלא.
המעשה הכי חשוב שעשיתי בחיי: משימה או תפקיד שזיהיתי כשלי ומילאתי בהצלחה.
השכר העיקרי שקיבלתי בחיי: מה הרווחתי מאותו מעשה?
גבול מרכזי שקיבלתי על עצמי: חטא שקיבלתי על עצמי בהצלחה לא לחטוא.
הניסיון המשמעותי ביותר שבו עמדתי בהצלחה: אתגר או קושי גדול שעמו ידעתי להתמודד.
חסד ייחודי שאני גומל: מתנתי העיקרית לעולם ולסובבים אותי.
מהו היסוד החוזר או החוט המקשר בין כל התשובות? איזה תוכן או חוויה של דעת אלוהים חוזר ברצוני, חסדי ומעשי?  

שער ב
החסד החשוב ביותר המזומן לי בעתיד:
תפילתי האחת שהייתי  מבקש שתישמע:
המעשה הכי חשוב שאוכל לעשות:
השכר העיקרי שאני יכול לקבל:
עבודת אלילים אחת שהכרחי לי להיפרד ממנה:
הניסיון המשמעותי ביותר שבו אוכל לעמוד בהצלחה:
חסד ייחודי שאוכל להתחלק בו עם עולמי:
מהו היסוד החוזר או החוט המקשר בין כל התשובות? איזה תוכן או חוויה של דעת אלוהים חוזר בכל תשובותי?  
 
                                                                                                            ינואר 2008

שאלון לחשבון נפש

פסיכולוגיה ביהדות

שאלון לחשבון נפש

יאיר כספי

חשבון נפש" נועד לסכם עבר או מצב קיים. אפשר לעשותו על יום אחד,  או שבוע, שנה, או כל חייך. אפשר לסכם בו נושא (או נושא בזמן מסוים).

שער א': מה עשיתי נכון

חסדים שקיבלתי:

רצונות שמימשתי:

מצוות שעשיתי ושכר שקיבלתי: (מצוות במובן "מעשים נכונים").

גבולות שקיבלתי על עצמי:

ניסיונות בהן עמדתי:

 שער ב': מה עשיתי לא נכון

רצונות שלא מימשתי:

שקרים שסיפרתי:

אמת שהוסתרה בשקרים:

חטאים שחטאתי: (חטא כהשתמטות מאחריות או פגיעה בזולת)

עונשים שקיבלתי:

אלילים שעבדתי (אמונות שווא ועשרת הדיברות שלהם, קורבנות שהקרבתי להם):

שער ג': מה עלי לתקן

ניסיון בו עוד לא עמדתי:

מצוות עשה ולא תעשה:

תפילה: