ניסיונות לא פתורים

 

רגעי הדעת: ניסיונות (ב')

יאיר כספי 

"נחות" החליף שבעה מקצועות בחייו, כל אחד מהם מרתק ויוקרתי יותר מקודמו, ובכל זאת, הוא מרגיש שעדיין לא מצא את ייעודו. הוא מאמין כי כשיימצא המקצוע האמיתי שלו, יעלם אצלו הספק לגבי  ערכו.

 אנא אלוהי, גלה לו שהספק הזה הוא ניסיונו. זיכרון ערכו השולי בבית הוריו, או זיכרון שהוריו הביאו עמם ממקום שבו גם הם לא נחשבו. גלה לו שהוא ראוי בעיניך במקצועו הנוכחי. שיוכל, אם ירצה, להביא דרכו תרומה משמעותית לעולמך.

ספר לו שהספק לגבי הערך הוא מעמדו של האדם לפניך. כל אדם. בלא קשר למעמדו החברתי. ספר לו כי דווקא ברגע שבו הוא מוכן לשאת את ערכו השולי, ולמלא תפקיד צנוע בעולמך, הוא זוכה ביוקרה גדולה אצלך.

"תלותית", היא אישה עצמאית.מאורגנת. יעילה. מתקתקת את עולמה. לאיש לא אמרה "בלעדיך לא אוכל". היא הולכת בערב לדירה שבה היא גרה לבדה. שום גבר אחראי לדאוג לה. 

בגיל שש למדה לא להזדקק. אבא ואמא עבדו עד שעה מאוחרת בערב. הילדה הלכה יום יום הביתה לבדה. הכינה אוכל לעצמה. לפעמים אירחה חברים ללא השגחה. היא זכתה בכל ההסמכה לעצמאות שהורים יכולים להאציל על ילד ושום דבר מן הזכות להתקשר אליהם ולומר "איני יכולה להישאר כל כך הרבה שעות לבד".

אנא אלוהי, גלה לה בבקשה שאתה כמהה לתפילות הזקוקים לך. נהנה להיענות לילדי עולמך. אוהב ומכבד את הבת המגלה לך שלא תוכל בלעדיך להישאר לבדה.

"מניאק" הוא בחור ערכי, בעל משפחה, עם מזג מתון ונשמה של מחנך. על המוסר ישמור אפילו בחלום הלילה שלו. כשהופיעה בו נערה שניסתה לנשק לו, הוא נמנע. חשב שלא יהיה ראוי לנצל את חולשתה. "שום דבר" אמר לעצמו, "לא יצא מסטוץ לטובת סדר הדברים הכללי".

הוא חש פליאה מול אנשים שמרשים לעצמם לחיות כאילו אין גבול בעולם ואין זולת מלבדם. לפעמים הוא מזדעזע לחשוב שהוא אחד מהם, שהצליח עד היום להסתיר מניאק פנימי: לבוש בהידור ראוותני. חותך פינות בעסקים. מבלה בלילות. משכיב נשים.

"מניאק" הוא רשות שלא קיבל ממשפחתו לפרוק מעליו את עול האחריות הקשה לאחיו ולעסק המשפחתי.

אנא אלוהי גלה לו שהוא פטור מלהמשיך להחליף אותך. שמותרת לו החולשה. והאישה. ובילוי שאינו מוליך לשום תכלית ראויה.  שגם אתה, כמותו, מחבב לפעמים "מניאקים"  בעולמך.

"אשם", מנהל את חייו מול חשש גובר שמעשה או מחדל שלו יתגלה ויוביל לפיטורין מבישים מן המשרה האחראית שהוא ממלא. הוא עובד קשה יותר מכול עמיתיו, בניסיון נואש למנוע את יום הדין. "נכשלת" יאמר לו מנהלו, "הוכחת שאינך ראוי לתפקיד".

אנא גלה לו שאשמתו אינה באשמתו. שריד היא לאחריות יתר שהוטלה על ילד שהתנדב לשאת את משא המשימה הבלתי אפשרית של משפחתו. אנא גלה לו שמותר לו  לפעמים להחמיץ פרטים, לעשות דברים לא שלמים, להיכשל, להעביר לשותפיו חלקים מן המשימה. שא עמו את הפחד הגדול שבלעדיו תתרסק האומה, יאבד ביתו. גלה לו שאתה לבדך אחראי לשלמות הבריאה.

 

ניסיונות לא פתורים (א)

 

רגעי הדעת: ניסיונות (א)

יאיר כספי

"נבל כמו אביו" הוא מרצה למדעי הרוח היודע להכיל ריבוי דעות בסובלנות. הוא חושש כי אם יקבע דעה נחרצת בנושא כלשהו, יוכנס מייד למחלקת גסי הרוח, שאינם רצויים בין בני תרבות.

 ההימנעות מאמירה חד משמעית מעכבת את התפתחותו המקצועית.  אסור לו לחלוק באופן נחרץ על עמיתיו בכתיבתו. לתלמידיו לא ברור מה הוא מנסה לומר.

 נבל היא אביו, בעיני אמו. כדי לזכות באהבת האם הבן היה חייב להוכיח שאין בו מאומה מן האב הנוקשה והשיפוטי.

 אנא אלוהי, גלה לו שהבחירה שנכפתה עליו, בין הזדהות עם אביו ואהבת אמו, איננה ממך. שמותר לו להיות לקחת חלק מאמו הרגישה, ולהפנים לצידו יסוד מן האב שידע בוודאות דבר מה, ועמד על דעתו.

 "חושבת רק על עצמה" משקיעה הרבה בילדיה, בבן זוגה, באחיה ובאמה. ובכל זאת נותר ספק בליבה שמא היא לוקחת יותר מדי לעצמה.

 כילדה בבית הוריה לא הייתה לה רשות לדאוג לעצמה. זה היה המקום המוקדש לאימה. לגברת הבית היו צרכים רצונות ואכזבות. ורשות בלעדית להתלונן על העומס הכבד שגידול ילדיה מטיל עליה. עד להתמוטטותה הנפשית, בגיל תשע עשרה ל"חושבת רק על עצמה" לא היה מושג מה היא רוצה או מה מפריע לה.

 אנא אלוהי, גלה לאזנה שמותר לה להתחרות עם אמה. שמותר היה לה להיות אצל אביה הבת האהובה. שמותר לה להיות אישה יותר יפה. שמותר לה, לשעה, להיות שקועה רק בצרכים שלה. שמותר לה, לפעמים, להיות לגמרי כמו אימא.

"פרימיטיבית", היא מנהלת מצליחה. מדברת בשפה גבוהה. מבטאה רק רגשות המתאימים לבני המעלה.

היא גדלה במשפחה בגדדית משכילה שנשאה עמה סוד שהתביישו בו, משום מה: מוצא המשפחה מכורדיסטן השכנה.

אנא אלוהי, גלה לה שישנו משהו מסוד הוויתך שכורדי יודע, ובגדדי לא גילה.

ש"פרימיטיבית" היא התיבה שבתוכה היא מאפסנת את עולם היצרים שלה. כאשר היא מרשה קצת פרימיטיביות לעצמה, היא נעשית אישה יותר יפה. עולה בה חיוניות שהייתה משוקעת כולה במאמץ ההסתרה.