הדת הלא מודעת שמנהלת אותך

הדת הלא מודעת שמנהלת אותך

יאיר כספי

יש לך תורת חיים. השקפת עולם. ערכים. רגעים שבהם יש לך אלוהים. מצוות אמת. ידיעת גבול. ולצידם ישנה תורה שבעל פה שלך שאינך מכיר. היא מנחה אותך ברגעים שבם אתה פועל בשרות הדבר שאתה חושב בטעות לאלוהים. רשימה סמויה תלויה לך על הקיר, ואף פעם לא נכתבה. קצת מביש להכיר בה. מה אומרות  מצוות הדת הלא מודעת שלך?  אנו מבקשים להביא למודע תורה סודית שלך שאתה מסתיר מעצמך והיא ההסבר לרוב שיגעונך.

כתוב לך רשימה של חובות או איסורים שלקחת על עצמך בעולמך, ואפשר שאינם מאת בוראך. נסה לראות לאיזה אל שווא מתאימה הרשימה.  מצא היתר או פטור שנתת לעצמך, ואולי הוא אסור לך. מאיזה רשות מדומה עליונה יכולה לבוא כזאת הנחה?

אילו חובות קיבלת עליך בעבודת אלילך? אילו איסורים אתה שומר מפני כבודו של זה שהוא אלוהים בשבילך? מבהיל לגלות כמה אתה משקיע בשרות "אתה" מדומה. לכן אתה נוטה לצמצם את הרשימה. להשמיט ממנה חובות או איסורים שאתה מקפיד בהם. לא תעמוד מול דתך הסמויה בשלמותה על שלא תכתוב לך את כל דיברותיה, כללי יסוד המניעים את התנהגותך. זהה לפחות חמש מצוות "עשה" וחמש "לא תעשה".

בדתה של עובדת "אני העצמאית" יהיה כתוב: לא תהיי תלויה בגבר מבחינה כלכלית. לא תהיי תלויה בגבר מבחינה חברתית. לא תהיי תלויה בגבר רגשית. לא תאמרי לעולם "אני זקוקה לך". לא תכירי כלל צד כזה בך, שעשוי להוביל להסתבכות איומה. החזיקי בידך מכשיר ניווט כדי שלעולם לא תצטרכי לבקש הנחיות. היי הנהגת, ולא זו שמסיעים אותה. החני את האוטו תמיד עם הפנים ליציאה, כדי שתוכלי להסתלק מהר מכל מקום שבו ינסו לכבול אותך. היי זו שיודעת, ולא זו שצריכה לשאול מישהו. היי זו שעוזבת, ולא זו שעוזבים אותה.

האישה העובדת בעצמה את  "האם הגדולה"  מצווה לתת, תמיד. לסלוח על כל רע. לראות כל דבר לטובה. אסור לה לשפוט, למיין, לדרג, לדחות את מי שאינו ראוי. "ראי בכל איש תינוק רעב המבקש את הזנתך", כתוב אצלה. אסור לה להתעמת עם רשעות. אסור לה להיות ריקה. "לא תאמרי לעולם: צר לי, אבל אי לי מה לתת לך". וגם, לא תתני לילד להיפרד סתם. כאילו יש אלוהים במקום שבו אמא לא שרויה.

בספרו הסמוי של עובד "האנשים האלוהיים" כתוב: זהה אנשים מופלאים בכל תחום של החיים. הסתכל איך הם חיים. שאל אותם לסודם. שאף להגיע למדרגתם. הרבה לספר בגדולתם. השווה את עצמך אליהם וזהה בך פגמים. לא תקבל את עצמך כל עוד לא הגעת למדרגתם. לא תשמח בחלקך הזעום. לא תסלח לעצמך על טעויות או פגמים שגיבוריך האלוהיים לא היו עושים. לא תאמין למי שיאמר שכולנו פגומים, לפני אלוהים.

תכליתה של עבודת רישום התורה האלילית הסמויה שלך, היא פיתוח היכולת לזהות, תוך כדי מעשה, את הרגע שבו אתה פונה להתנהל מול אלילך. להעניק לך יכולת לבחור בין עבודתו, להתנהלות מול סמכות יותר גבוהה.

שאלי עצמך: האם הויתור שאני מוותרת עכשיו על צורך יסודי שלי, לטובת הילדים, הוא עבודת "אמא הגדולה"? האם חשדנותי כלפי האיש שעצר אותי ברחוב לשאול דבר מה, היא ממצוות עבודת "האל הרע"? האם אני הולכת לנתק את הקשר עם הגבר הזה רק משום שבדתי כתוב שאסור לי להיות תלויה? האם אני מתעקשת עם הילד על גבול שאינו יכול לעמוד בו כביטוי לעבודת "הילד הרע"? אם אני מוותרת על הגבול הראוי לילד הזה משום שאני רוצה שגם הוא יצטרף לעובדי "אמא הגדולה"?

לאחר שתכתוב את התורה שבעל פה שלך תוכל לענות על השאלות: מתי פנית  לראשונה לאלילך? מה קיבלת ממנו ועל מה ויתרת למענו? זהה את המקומות והזמנים בחייך שבהם אלילך ניהל אותך. נסה להיזכר בצמתים עיקריים בחייך שבהם קיבלת החלטות על פי תורתו. כתוב על יד כל אחד מהם את המחיר: קורבנות שהקרבת בעבודתו.

כתיבת התורה שבעל פה דורשת התמקדות בלימודה ואורכת שבועות וחודשים. כדאי להיעזר במישהו שמכיר אותך. כדאי לכתוב את הרשימה, כל פעם מחדש, הרבה פעמים, עד שהרישום החוזר אינו מגלה יותר כללים סמויים נוספים בדתך.

 לא הקפדנו

עובדי אלילים מאמינים שהאל שלהם הוא האלוהים. אם לא פתר להם עדיין את כול סיבלותם, הם יאמרו כי הסיבה לכך היא שלא הקפידו מספיק בעבודת אלילם. כאשר חייהם מסתבכים והם מוזמנים להתמודד עם חלק בהם שאסור לו להתקיים בעולמם, הם ינסו להתגבר עליו באמצעות עליית מדרגה בהשלמת דמותם הנעלה.

כאשר חולשה שלא טיפלו בה חוזרת ומפתיעה את עובדי "אני החזק" הם ינסו להתגבר עליה במאמץ להיות חזקים יותר. אובדי החופש האישי יגידו שאינם מאושרים כי לא העזו עדיין לפרוש מכול חובתם. עובדי ההלכה חושבים שהקשיים בחייהם נובעים מהקפדה לא מלאה על כל דקדוקי הכשרות בעולם. עובדי הכסף יאמרו שהאושר נמצא בכסף הגדול, שעוד לא נפל בחלקם. עובדי הרוחניות יאמרו כי מידה של סבל נשארה אצלם משום שלא הצליחו עדיין להשתחרר סופית מגופם.

עובדי "אני העצמאי" מאמינים שקשיים בקשר הזוגי שלהם נובעים מחלקים תלותיים שעדיין נותרו בהם. עובד "אני הדגול" יתמודד עם חווית חוסר ערך שעולה בו לפעמים, בעזרת הישגים עוד יותר גדולים. כשמופיע ייאוש קטן אצל החיובית תמיד, היא תתעקש לראות מייד יסוד משמח במה שקרה. הפיה הטובה, כשמופיעה לה פתאום רשעות קטנה, תנסה להתגבר עליה בנדיבות מופלאה.

עונשו הקשה ביותר של עובד האלילים הוא המשך השעבוד לאליל, הנדמה לאלוהים. עד שלא יכריעו לפרוש מאלילותם, הרמזים  ששולח להם בוראם בכל יום על כשלון דרכם הרעה, אובדים, כולם.

 

  

 

שאלון עבודת אלילים

פסיכולוגיה ביהדות

שאלון עבודת אלילים

ד"ר יאיר כספי

שער א': זיהוי עבודת אלילים

מהי על פי השקפתך הוא "סוד האושר"? איזה אליל מסתתר מאחורי אמונות שאת/ה דבק בהן?

שגיאות וחטאים חוזרים שלך: בשרותו של איזה אליל הם נעשים? איזה השקפת עולם או אמונת שווא מצדיקה את חטאיך?

שקרים שאת/ה רגיל לספר לעצמך או לאחרים: איזה אמת עליך נסתרת בהם? איזה אליל נסתר בשקרים חוזרים שלך?

איזה אליל עבדו בבית הוריך? מה ממנו לקחת לך?

איזה אליל יצרת לעצמך בילדותך?  כיצד הוא פיצה אותך, שמר עליך, או סייע להישרדותך?

איזה ערך חשוב שרת אותך פעם, ואחר כך נשתעבדת לו?

מה את/ה חושב לנעלה או אלוהי בך או באחרים (או בדברים)? איזה אליל עשית מדברים "נעלים"?

איזה אליל עובדים היום בביתך?

"אני האלוהי/ת": המושלם בגופו, הישגיו, או נשמתו. הראוי לכול, השולט בכול, הנדיב ללא גבול, היכול לפתור או להתגבר על הכול, היכול לעשות הכול לבדו, היכולה להכיל הכול, המושלם במוסריותו. זה שסבל יותר מכול.

החופשי ומשוחרר מכול. הנעלה ומרשים מכול.

ניסיונות בחייך שעדיין לא פתרת: איזה אליל  מספק לך פתרון מדומה לקשייך?

שער ב': מקומו של האליל בחייך 

מהו "סוד האושר" לפני מאמיניו? ( מה כתוב למרגלות פסלו).

באילו שקרים הסברת את עבודתו?

איזה יצר רע את/ה ממש/ת בעבודתו?

מי לימד אותך לעבוד אותו? מי שותף עמך היום לעבודתו? את מי גייסת לעבודתו?

מהו חזון השווא שלך בעבודתו?

 תחומה של עבודת האליל ומקומה של עבודת אלוהים: אילו קשרים שלך מנוהלים מולו?

אילו החלטות בחייך התקבלו ברוחו? אילו תחומי עיסוק הוא מנהל לך? איזה מעשה מן התקופה האחרונה נעשה בהשראתו? באיזה מעשה ביממה האחרונה עבדת אותו?. שאל את אותן שאלות לגבי התנהלות מול הבורא. גם בקשרים או תחומים שבהם יש עבודת אלילים כדאי לשאול איפה ומתי עבדת בהם אלוהים.

ד ר כ י   ע ב ו ד ה:

כתוב את "עשרת הדיברות" של עובדי האליל: 7 מצוות "עשה", 7 מצוות "לא תעשה".

תאר את מקומו של האליל מראהו ותכונותיו. צייר וצבע אותו. צייר את מקומך ודמותך לפניו

עונשים:

קורבנות שהקרבת לו ועונשים שקיבלת על עבודתו. עשה/י רשימת הפסדים מפורטת.

מחירים ששילמו אחרים על עבודת האלילים שלך. את מי הקרבת לפניו?

שער ג': פרידה מעבודת אלילים

איזה ערך נכון, שראוי לשומרו, נסתר בעבודתו?

מה שקרי בו? במה הוא פגום, מוגבל ואינו אלוהי בכלל?

מצוות "לא תעשה" למאבק בעבודתו.

מצוות "עשה" בפרידה מעבודת האליל.

באיזה ניסיון לא פתור תצטרך/י לעמוד בפרידה ממנו?

תפילה: מה ניסית לקבל בעבודת האליל? בקש דבר דומה מאלוהים.

שער ד': שאלות לעבודה יומית

פרידה מעבודת אליל התופס מקום מרכזי בחייו של אדם מצריכה עבודה יומית קבועה בת מספר חדשים.

1. היכן עבדת היום את אלילך ומה עשית בשרותו?

2. באיזה שקר הסברת לאחרים או לעצמך את עבודתו ומהי האמת?

3.  מה היה עונשך על אותה עבודה?

4. באיזה מעשה היית עומד/ת בקשייך באותה שעה ונמנע/ת מעבודת האליל?

5. מתי ואיך נמנעת היום מעבודת אלילך ובאיזה מעשה עמדת בניסיונך?