נסתיימה ההרשמה לפסיכולוגיה ביהדות תשע"ט בתל אביב

נסתיימה ההרשמה ל"פסיכולוגיה ביהדות" תשע"ט בתל אביב. הקבוצות מלאות ולצערנו לא נוכל לקבל השנה תלמידים נוספים.